Bæredygtighed og ESG

Hos Fynbo Foods handler bæredygtig udvikling om at skabe balance mellem økonomisk vækst, social samhørighed og et godt miljø.


Siden vi blev grundlagt i 2002, har bæredygtighed været et fokusområde i vores forretningsgrundlag og strategi – og det er det stadig den dag i dag.


Arbejdet med bæredygtighed, herunder ESG, er forankret bredt i organisationen og i forskellige afdelinger, mens den overordnede styring er placeret på direktionsniveau.


Hvis vi som virksomhed skal lykkes med vores udvikling og tiltag indenfor bæredygtighed, er det afgørende, at der bliver arbejdet målrettet med det på alle niveauer. Samtidig er det vigtigt, at direktionen har lead på opgaven. Det er direktionens ansvar, at der bliver sat ambitiøse og beviselige mål, og at der fremfor alt kommer handling bag ordene.”


Maria Bukdahl Rukjær, Chief Legal Officer – Compliance, ESG and HR


Bæredygtighedsområdet udvikler sig med hastige skridt, og med ESG-reglerne har EU sat yderligere fart og fokus på udviklingen.


Som virksomhed er vi endnu ikke direkte omfattet af ESG-reglerne, men alligevel er ESG en integreret del af vores arbejde med bæredygtighed. Det er vigtigt for os, at vi sætter barren højt og måler på vores indsatser. Samtidig skal vi være klar til at levere de data og oplysninger, som vores kunder og samarbejdspartnere har brug for som led i deres ESG-rapportering.


Udover ESG-reglerne er FN’s 17 Verdensmål naturligvis også en fast del af vores arbejde med bæredygtighed. Vi har udvalgt de fem verdensmål, hvor vi mener, vi kan bidrage mest til udviklingen.


Nedenfor kan du læse mere om vores arbejde med ESG, ved at klikke på prikkerne.


FN's verdensmål og vores bidrag hertil

Udover ESG-reglerne er FN’s 17 Verdensmål naturligvis også en fast del af vores arbejde med bæredygtighed – og vi har udvalgt de fem verdensmål, hvor vi mener, vi kan bidrage mest til udviklingen. For os handler en bæredygtig udvikling om at skabe balance mellem økonomisk vækst, social samhørighed og et godt miljø – også kaldet den tredobbelte bundlinje. Den har vi taget udgangspunkt i ved valget af verdensmål, så alle tre områder er dækket ind. Ovenfor under E, S, og G kan du læse om nogle af de tiltag, vi gør under hvert af de udvalgte verdensmål.

Fnverdensmaal 01