Governance

Arbejdet med bæredygtighed, herunder ESG, er forankret bredt i organisationen og i forskellige afdelinger, mens den overordnede styring er placeret på direktionsniveau ved vores Chief Legal Officer.


Afdelingerne står for den daglige opgaveløsning ud fra de målsætninger, der i fællesskab er fastsat med virksomhedens adm. direktør og Chief Legal Officer. Opgaveløsningen vil ofte være tværgående projekter, der kræver involvering af flere afdelingen for at sikre, at alle forhold er taget i betragtning og undersøgt forud for implementering af et nyt tiltag.


Vores kvalitetsstyringssystem og politikker for fødevaresikkerhed og hygiejne skal naturligvis efterleves til enhver tid – også når det gælder implementering af nye bæredygtighedstiltag.