Ansvarsfraskrivelse og rettigheder


Når du har adgang til og bruger hjemmesiderne www.fynbofoods.dk eller www.fynbofoods.com, accepterer du følgende:


Oplysningerne på Fynbo Foods’ hjemmesider har alene til formål at informere om Fynbo Foods’ virksomhed, organisation og produkter.


Hos Fynbo Foods gør vi alt for at sikre, at vores hjemmesider altid indeholder opdaterede og præcise oplysninger. Ikke desto mindre kan det forekomme, at oplysningerne ikke er ajourførte eller er unøjagtige. Enhver beslutning du træffer baseret på oplysningerne på vores hjemmesider er efter eget skøn. Fynbo Foods påtager sig således intet ansvar for tab eller skader af nogen art, som måtte opstå som følge af brugen af vores hjemmesider eller de oplysninger, der findes på dem. Fynbo Foods påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på tredjepartshjemmesider, som der er adgang til fra vores hjemmeside, f.eks. via links.


Fynbo Foods har ophavsret og ejendomsret til alle oplysninger på hjemmesiderne, herunder varemærker, logoer og billeder/fotos. Oplysninger, billeder/fotos og andet indhold må ikke gengives hverken helt eller delvist uden vores skriftlige samtykke. Oplysninger og indhold må heller ikke kopieres, videredistribueres til andre, gemmes elektronisk eller lægges på et evt. intranet eller lignende, med mindre der foreligger et samtykke.


Denne erklæring er underlagt dansk ret. Vi forbeholder os ret til løbende at ændre eller rette i indholdet på hjemmesiderne.


Ved spørgsmål bedes du kontakte CCO Dorte Ruby på mail dru@fynbofoods.dk.


15.01.19. Version 1