Konkurrence betingelser


Fynbo Foods A/S udbyder løbende konkurrencer. Nedenfor fremgår de generelle konkurrencebetingelser, der gælder, når du deltager i en af vores konkurrencer.


Arrangør af konkurrencerne er: Fynbo Foods A/S, Sigenvej 9, 9760 Vrå. (herefter "Fynbo Foods").


Konkurrencerne finder du på vores Facebook-side og Instagram-side(r). Konkurrencerne er ikke sponsoreret, støttet, administreret af eller associeret med hverken Facebook eller Instagram.


Konkurrencernes perioder er defineret individuelt i hvert opslag.


Konkurrencerne er ikke købsbetingede.


Kun personer, der er fyldt 18 år og bosat i Danmark, må deltage i konkurrencerne.


Medarbejdere i Fynbo Foods samt medlemmer af disses husstande må ikke deltage i konkurrencerne.


Fynbo Foods påtager sig intet ansvar ved trykfejl eller andre fejl i forbindelse med konkurrencer.


Ved mistanke om snyd forbeholder vi os ret til at tjekke op på og udelukke deltagere.


Fynbo Foods A/S forbeholder sig desuden ret til at blokere eller slette indhold og evt. billeder, der krænker tredjemands rettigheder samt at stoppe konkurrencen uden varsel.


Skulle en person, som følge af præmierne pådrage sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser, fraskriver Fynbo Foods sig ethvert ansvar i den forbindelse. Hvis Fynbo Foods har et indberetningskrav til skattemyndighederne i forbindelse med udlodning af en præmie, har vi pligt til at videregive oplysninger til skattemyndighederne.


Præmier kan ikke ombyttes til kontanter eller overdrages til andre.


Udtrækning af vindere
Der trækkes tilfældigt lod imellem alle rigtige besvarelser i vores konkurrencer.


Konkurrencevinderen kontaktes direkte via Facebook eller Instagram (privat besked) senest 7 arbejdsdage efter konkurrencens afslutning. Her spørger vi om dit fulde navn, adresse, alder og evt. e-mailadresse med henblik på at sende præmien til dig.


Svarer vinderen ikke på vores besked inden for 3 arbejdsdage, udpeges der automatisk en ny vinder, og den oprindelige vinder mister retten til præmien. Samme princip anvendes, hvis den efterfølgende, udpegede vinder ikke svarer inden for 3 arbejdsdage osv.


Vinderen offentliggøres i forbindelse med konkurrenceopslaget.


Persondata
Deltager du i en af vores konkurrencer, giver du samtidig med din aktive deltagelse samtykke, at Fynbo Foods mål registrere dit navn, alder og øvrige nødvendige kontaktoplysninger, jf. ovenfor. Du giver også samtykke til, at Fynbo Foods - hvis det er nødvendigt for den konkrete præmie - må videregive dit navn og adresse til fragtfirma og evt. præmieudbyder, hvis du er den heldige vinder.


Fynbo Foods benytter udelukkende personoplysningerne til at kontakte den deltager, der vinder, og til at tildele og fremsende præmien. Fynbo Foods sletter personoplysningerne hurtigst muligt efter, at konkurrencen er afsluttet, og vinderen er kontaktet, med mindre vi har en lovmæssig grund eller forpligtigelse til at gemme dem i længere tid, herunder gemmes faktura fra fragtfirma (hvor der kan fremgå navn og adresse på vinderen, som har fået en præmie tilsendt) i 5 år, jf. bogføringsloven.


Ved at deltage i Fynbo Foods´ konkurrencer giver du udover samtykke til selve deltagelsen, jf. ovenfor, også samtykke til, at Fynbo Foods må offentliggøre vinderdeltagerens navn og vinderpræmie på de sociale medier.


Fynbo Foods vil på intet tidspunkt sælge eller videregive deltagernes informationer til tredje part, med mindre det fremgår ovenfor.


Som deltager kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Vi stopper herefter behandlingen af de personoplysninger, som samtykket knytter sig til, hvis der ikke foreligger et andet lovligt grundlag til at behandle personoplysningerne. Tilbagekaldelse kan foretages ved at sende en mail til persondata@fynbofoods.dk.


Samme e-mailadresse benyttes, hvis du ønsker at gøre brug en af de øvrige rettigheder, jf. persondatalovgivningen, herunder ret til indsigt, ret til berigtigelse, ret til sletning, ret til begrænsning, ret til indsigelse eller ret til at transmittere oplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Her finder du også Datatilsynets kontaktoplysninger, hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger.


Opdateringer og spørgsmål
Fynbo Foods forbeholder sig ret til løbende at opdatere ovenstående betingelser og procedurer, såfremt det skønnes nødvendigt. Opdateringer vil blive foretaget indenfor lovgivningens rammer.  I tilfælde af opdateringer ajourføres ovenstående tekst.Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på persondata@fynbofoods.dk.


Version 2. 8. januar 2020