Social

Hos Fynbo Foods er vi meget opmærksomme på vores sociale ansvar – både overfor egne medarbejdere, i forhold til lokalsamfundet samt i hele den forsyningskæde, der ligger bag vores produkter.

Arbejdspladsen

Vores medarbejdere er altafgørende for vores forretning, og derfor er deres trivsel et væsentligt parameter for en fortsat positiv udvikling af vores virksomhed. Udover den løbende dialog, der er mellem HR, ledere og medarbejdere, har vi hvert år siden 2012 taget temperaturen på vores sociale kapital med en anonym måling, der omhandler tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. Derudover har vi siden 2023 målt vores eNPS, der viser graden af loyalitet blandt vores medarbejdere.


Arbejdsvilkårene for vores medarbejdere skal være i orden og i overensstemmelse med lovgivningen og relevante overenskomster. Derudover er overholdelse af internationale konventioner om menneskerettigheder og arbejdstagervilkår, herunder FN’s Global Compact og ILO-konventionerne, en selvfølge. Vi er stolt medlem af DI og er omfattet af såvel Industriens Overenskomst som Industriens Funktionæroverenskomst.


Vores personalestrategi tager udgangspunkt i det rummelige arbejdsmarked, og vi imødekommer inklusion og diversitet. Vi har mere end 10 forskellige nationaliteter repræsenteret blandt medarbejderne, vi har altid flere forløb i gang med lærlinge og elever, herunder også studiejobs og skolepraktikker, vi har ufaglærte og faglærte medarbejdere, vi har medarbejdere med korte, mellemlange og lange videregående uddannelser, vi har fleksjobbere, vi har seniorordninger osv.


Vi fungerer desuden som virksomhedscenter for det lokale jobcenter i Hjørring Kommune, hvor vi i tæt samarbejde med jobcentret hjælper med at få ledige borgere ud i meningsfuld aktivering, som skal medvirke til opkvalificering og forbedring af mulighederne for at komme i ordinær beskæftigelse. Igennem mere end 10 år har vi haft over 200 virksomhedspraktikanter i forløb hos os – og en betydelig del af vores nuværende medarbejdere er sluset ind via den ordning.


I både 2016 og 2024 har vi haft den store ære at modtage det lokale Integrationsråds påskønnelse ”for vedvarende og uvurderlige bidrag til integrationsindsatsen i Hjørring Kommune”. Vi er meget stolte af, at vores ledere og medarbejdere på den måde er blevet anerkendt for deres indsats med at sikre vellykket integration af nye borgere i kommunen ved åbenhjertet at modtage dem i arbejdsfællesskabet hos os.


Vores interne personalepolitikker støtter op om det rummelige arbejdsmarked på forskellig vis. Alle nye medarbejdere modtager disse personalepolitikker via vores personalehåndbog samt en mundtlig introduktion. Her hører medarbejderne bl.a. om vores nultolerancepolitik i forhold til diskrimination og forskelsbehandling, chikane og krænkende adfærd, korruption, bestikkelse og andre former for ulovlig og uetisk forretningsførelse, tvungen arbejdskraft, børnearbejde osv. Samtidig får alle medarbejdere præsenteret vores interne whistleblowerordning.Lokalsamfundet

Erhvervslivet har pligt til at tage et socialt ansvar, og det er vi hos Fynbo Foods meget bevidste om. Vi har et rigtig godt og tæt samarbejde med Hjørring Kommunes jobcenter, men derudover indgår vi også i en række samarbejder for at støtte de unge på deres vej mod uddannelse og job.

Vi er f.eks. garantipartner i Hjørring Kommunes Ungegaranti og deltager i DA Åben Virksomhed.

Derudover har vi hvert år en række samarbejder med uddannelsesinstitutionerne – især i Nordjylland – i forhold til konkrete projekter, opgaver, virksomhedsbesøg mm.

Vi ser med stor alvor på behovet for, at de unge får en uddannelse. Derfor har vi et mål om, at mindst 5% af vores medarbejdere udgøres af elever, lærlinge eller studerende/skolepraktikanter.

Desuden har vores adm. direktør, Richard Fynbo, i mange år deltaget aktivt i en række bestyrelser – herunder i DI, EUC Nord og UCN – for bl.a. at bidrage til et tæt samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.

Fynbo-denmark-landscape-mission-vision-nature-natur-danmark.jpg

Leverandørkæden

Selvom vi producerer vores produkter i Danmark og overholder den danske lovgivning samt internationale konventioner om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, så stopper vores ansvar ikke her. Vi køber råvarer, ingredienser og emballage ind i hele verden, og derfor rækker vores ansvar udover de danske grænser.


Vi har en fast procedure for risikovurdering samt godkendelse og løbende evaluering af vores leverandører. Procedurerne udgør en integreret del af vores kvalitetsstyringssystem.


Vores leverandører er nøje udvalgte og skal leve op til en lang række kriterier.  De skal bl.a. underskrive vores ”Code of Conduct for Suppliers” – et adfærdskodeks, der fastsætter vores krav og standarder på CSR-området. Kodekset er bl.a. udarbejdet med udgangspunkt i FN’s Global Compact, Menneskerettighedskonvention og ILO-konventionerne – derudover afspejler kodekset de krav til CSR, som vi bliver mødt med fra vores kunder.


Kodekset indeholder f.eks. forbud mod ulovlig forretningsførelse, herunder korruption, forbud mod tvungen arbejdskraft, forbud mod diskrimination, forbud mod voldelig adfærd, forbud mod børnearbejde samt retningslinjer og minimumstandarder for ansættelsesvilkår (kontrakt, lønforhold, arbejdstid mv.) og arbejdsmiljø. Leverandørerne forpligter sig til at efterleve kravene, men også til at stille tilsvarende krav til deres underleverandører.


Har vi at gøre med en leverandør med produktion i lande, der er kategoriseret som risikolande iht. BSCI’s Country Risk Classification, stiller vi skærpede krav. Sådanne leverandørers CSR-forhold skal være auditeret eller certificeret af et anerkendt uvildigt bureau med tilfredsstillende resultat – det kan f.eks. være Sedex/SMETA (audit rapport samt corective action rapport) eller en BSCI-auditrapport.


Fynbo Foods er medlem af den globale samarbejdsplatform, SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange).

Fairtrade

Fynbo Foods er certificeret af Flo-Cert GmbH efter den internationale Fairtrade Standard. Det betyder, at vi må fremstille produkter, der bærer det internationale Fairtrade-mærke. Indenfor vores Fynbo-sortiment bærer hovedsagelig alle produkter det hvide Fairtrade sukkermærke.

Fairtrade er en international mærkningsordning, der har til formål at forbedre arbejds- og levevilkårene for nogle af verdens fattigste bønder i Afrika, Asien, Syd- og Mellemamerika samt fremme miljøbeskyttelse. Omkring 1,5 million bønder og arbejdere nyder godt af organisationens arbejde, og organisationen holder øje med, at nationale aftaler om mindsteløn og arbejdsforhold overholdes, samt at der skabes en positiv vækst ved f.eks. at bygge skoler eller investere i forbedring af dyrkningsmetoder.

.

Fairtrade