Environment

Som fødevareproducent er vi meget opmærksomme på den mængde energi, vi bruger. Det er her, vi virkelig kan flytte noget, hvis vi gennem innovation og teknologi får reduceret forbruget af el, gas og vand i vores produktion.


I forhold til el- og gasforbruget er det vores målsætning at reducere den relative CO2-udledning med 50% i 2025, 70% i 2030 og 100% senest i 2050, hvor vi skal være klimaneutrale. Vores mål er derfor i tråd med den danske klimalov samt EU’s Green Deal. Tallene skal ses i forhold til 2002, hvor virksomheden blev grundlagt.


I den forbindelse udarbejder vi årligt et klimaregnskab (scope 1 og 2) baseret på GHG-protokollens regnskabsprincipper, så vi kan sikre os, at vores CO2-udledning udvikler sig i den rigtige retning, ligesom vi på sigt ønsker at udvide klimaregnskabet med scope 3. Derudover forventer vi at tiltræde Science Based Targets i 2025.


I forhold til vand har vi fokus på at reducere forbruget gennem proces- og produktionsoptimeringer, især ved rengøring af produktionsapparatet.


Vi har også løbende fokus på de små lavthængende frugter, som kan bidrage til et reduceret ressourceforbrug. I forbindelse med byggeriet af vores administrationsbygning i 2021 sørgede vi f.eks. for, at der kom LED-lys og lyssensorer op i alle kontorerne, at der blev installeret sensorvandhaner på toiletterne, at individuelle affaldsspande blev skiftet ud med centrale affaldsstationer med opdelte fraktioner som pap/papir, mad/bio, plastik osv., ligesom der blev valgt varmepumpe til opvarmning.

Sol og vind

I sommeren 2023 fik vi monteret solceller på taget af hele bygningen. Fremover vil solcellerne dække 1/3 af vores samlede elforbrug, mens de sidste 2/3 fortsat dækkes ved køb af grønne certifikater med oprindelsesgarantier fra danske vindmøller og solpaneler.

Nordic Wind certifikat
Solceller 2023

Emballage

Vi arbejder løbende med at optimere vores produktemballager, herunder glas, låg, sprøjteflasker, kapsler, kartonner, folier, spande, bakker, displays osv.


F.eks. vil alle vores sprøjteflasker i løbet af 2023 skifte fra at være produceret af ny plastisk til 100% genanvendt plastik (R-PET), ligesom vi har reduceret mængden af plastik i flaskens kapsel. Den nye og mindre kapsel kan let adskilles fra flasken, hvilket gør det nemt at affaldssortere i de to plasticfraktioner PET og PP, og genanvende plastikken efterfølgende.


I forhold til pap og papir, herunder etiketter, kartoner, kopipapir mm., anvender vi udelukkende materialer, der er FSC-certificeret.


Affald og sortering

Vi bakker op om en stærk genanvendelsessektor i Danmark og sorterer naturligvis vores affald i overensstemmelse med den danske lovgivning.

Hvert år sender vi mere end 100 tons affald opdelt i forskellige fraktioner til genanvendelse, herunder pap, plastik, metal og glas.

Affald Sortering Genbrug Recycle

Økologi

Fynbo Foods er godkendt af Fødevarestyrelsen til fremstilling af økologiske fødevarer. Al økologisk produktion kontrolleres af Fødevarestyrelsen og må bære det obligatoriske fælles EU-økologi-mærke samt det danske Ø-mærke.


Økologisk fødevareproduktion handler om at skabe en bæredygtig landbrugs- og fødevareproduktion, hvor der tages særlige hensyn til miljø, natur og dyrevelfærd.