Fødevaresikkerhed, kvalitet og miljø

Fynbo Foods opretholder et højt hygiejneniveau, ligesom kvalitetsbevidsthed og viden om fødevaresikkerhed løbende styrkes gennem medarbejderuddannelse og kompetenceudvikling.

Træning og uddannelse

Gennem træning og uddannelse motiverer vi vores medarbejdere til aktivt at deltage i arbejdet med fødevaresikkerhed, kvalitet og miljø. Der foretages systematisk driftskontrol, som sikrer at alle aktiviteter, der har væsentlig indflydelse på fødevaresikkerhed, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø overvåges og styres.

Fynbo-foedevaresikkerhed-food-safety.jpg (1)

Hygiejne

De moderne fabrikslokaler og procesudstyret efterlever kravene i EU's Hygiejneforordning. Regelmæssig gennemgang sikrer, at produkterne altid er fremstillet under gode hygiejniske forhold og i overensstemmelse med principperne for god fremstillingspraksis.

Tilsyn fra Fødevare- styrelsen og eksterne audits

Fynbo Foods er godkendt af Fødevarestyrelsen, der løbende fører tilsyn med produktionsfaciliteterne. Derudover foretages der en årlig fabriksgennemgang af et uvildigt akkrediteret certificeringsorgan. Fynbo Foods er desuden godkendt af nogle af de største butikskæders egne kvalitetsinspektører. Regelmæssig gennemgang og evaluering af produkt, fremstillingsproces, kvalitetsstyringssystemer og uddannelsesaktiviteter sikrer optimal fødevaresikkerhed og produktkvalitet.

> Har du spørgsmål til kvalitet

Fynbo-foods-work-arbejde-job-produktion-production.jpg
Tilbage