CSR - Coperate Social Responsibility

Vi har fokus på bæredygtig udvikling. Det handler om at skabe balance mellem økonomisk vækst, social samhørighed og et godt miljø.

CSR Code of Conduct

De danske myndigheder kontrollerer, at Fynbo Foods overholder den danske lovgivning, men sådan er det ikke i alle lande. Der er lande, hvor det ikke altid er nok at sætte sin lid til, at lovgivningen og internationale konventioner overholdes, men hvor der kræves en særlig indsats for at forbedre vilkårene for mennesker og natur. Derfor stiller vi i vores Code of Conduct krav til vores leverandører om overholdelse af lovgivningen og internationale konventioner, herunder FN´s Global Compact og ILO.

CSR Code of Conduct
Fynbo-CSR-caring-omtanke-Fairtrade.jpg

Unge skal have en uddannelse

Fynbo Foods ser med stor alvor på behovet for, at de unge får en uddannelse. Derfor har virksomheden definerede mål på området, og vi har altid elever og lærlinge i uddannelsesforløb.

Den rummelig arbejdsplads

Virksomheden har en personalestrategi med mål indenfor bl.a. det rummelige arbejdsmarked. Det forsøges altid at finde de rette personer til de enkelte jobs, men også at finde det rette job til den enkelte person. Fynbo Foods har bl.a. medarbejdere i fleksjob, ligesom virksomheden fungerer som virksomhedscenter for det lokale jobcenter og hjælper med at få ledige ud i meningsfuld aktivering, som gerne skal forbedre deres muligheder for at komme i ordinær beskæftigelse.

Fynbo-arbejdsmiljoe-work-enviroment.jpg
Tilbage