Vi kan altid blive bedre

Fynbo Foods har fokus på de globale klimaudfordringer, og virksomheden har en ambitiøs målsætning om at reducere miljøbelastningen ved målrettet reduktion af det relative energiforbrug. Gennem energioptimering reduceres virksomhedens CO2 udslip og dermed belastningen af klimaet.
Desuden anvendes kun strøm fra nordiske vindmøller.


Alle miljøaspekter indgår i vurdering af nye processer eller produktionsanlæg og det tilstræbes at ressourceforbruget dermed minimeres. Det sikrer at Fynbo Foods hvert år bliver "grønnere" og dermed bevarer sin position blandt de mest bæredygtige producenter i branchen.

Vi sorterer vores affald

Affald, herunder genanvendeligt affald, sorteres efter de danske miljømyndigheders regler og bliver nyttiggjort eller bortskaffet til godkendt modtageanlæg.

Emballage med omtanke

Alle etiketter, kartoner og displays som anvendes i vores produktion er trykt på FSC certificeret papir og pap. Vi ønsker hermed at være med til at sikre naturen og de sociale forhold i de skove, som træet kommer fra.


Alle vores metallåg som anvendes på marmeladeglassene er desuden BPA NI, hvilket betyder, at der ikke er tilsat bisphenol A i produktionen af metallågene.

Fokus på økologi

Fynbo Foods er godkendt af Fødevarestyrelsen til fremstilling af økologiske fødevarer. Al økologisk produktion kontrolleres af Fødevarestyrelsen og må bære det obligatoriske fælles EU økologi mærke samt det danske Ø-mærke.

Økologiske fødevarer er fremstillet efter principper, der tager hensyn til miljø og dyrevelfærd.

Økologiens produktionsprincipper er med til at nedbringe den totale kemiske belastning af vores natur.

  Billedresultat for EU organic png  Billedresultat for JAS png  Billedresultat for USDA png

Fynbo-enviorment-miljoe-frugt-fruit.jpg

Fairtrade med respekt for mennesker og natur

Fynbo Foods er certificeret af Flo-Cert GmbH efter den internationale Fairtrade Standard. Det betyder, at Fynbo Foods må fremstille produkter, der bærer det internationale Fairtrade mærke.


Fairtrade er en international mærkningsordning, der har til formål at forbedre arbejds- og levevilkårene for nogle af verdens fattigste bønder i Afrika, Asien, Syd- og Mellemamerika samt fremme miljøbeskyttelse. Omkring 1,5 million bønder og arbejdere nyder godt af organisationens arbejde, og organisationen holder øje med, at nationale aftaler om mindsteløn og arbejdsforhold overholdes, samt at der skabes en positiv vækst ved f.eks. at bygge skoler eller investere i forbedring af dyrkningsmetoder.


Fairtrade | Etisk handel

Tilbage