Omtanke fra start til slut

Fynbo Foods tager med respekt for mennesker og natur hensyn til såvel det eksterne som det interne miljø i alle virksomhedens led. En miljøbevidsthed der betyder, at virksomheden, ud over lovens krav, er indstillet på at være tilbageholdende med brug af processer og stoffer, som kan medføre unødig risiko for forbrugere, medarbejderne eller miljøet.

Vi opretholder et højt hygiejneniveau, ligesom kvalitetsbevidsthed og viden om fødevaresikkerhed løbende styrkes gennem medarbejderuddannelse og kompetenceudvikling.

Vi har fokus på bæredygtig udvikling. Det handler om at skabe balance mellem økonomisk vækst, social samhørighed og et godt miljø.

Miljø prioriteres højt

Fynbo Foods følger de danske regler og er underlagt specifikke miljøkrav for virksomhedens drift. De danske myndigheder fører tilsyn med, at virksomheden overholder miljøkravene.

Fynbo Foods arbejder med at minimere forbruget af råstoffer og belastning af miljøet. Dette er en løbende og vedvarende proces med månedlig opfølgning på forbrug af vand, natur- og biogas samt elektricitet.

Læs mere om bæredygtighed
Fynbo-Support-ansvar-responsibility.jpg (1)

Fødevaresikkerhed, kvalitet og miljø

Fynbo Foods' ledelsessystem sikrer ensartet og effektiv styring af alle aktiviteter, der har indflydelse på fødevaresikkerhed, kvalitet og miljø. Systemet opdateres løbende ud fra gældende love og regler.

Ledelsessystemet er baseret på de internationalt anerkendte HACCP principper, som er fastsat i henhold til Codex Alimentarius Kommissionens retningslinjer og er certificeret efter de anerkendte fødevarestandarder, BRC og IFS - Global Food Standards.

Se certifikat fra BRC og IFS ved at trykke på nedenstående logo.


  Datei:International Food Standard Logo.svg – Wikipedia

Læs mere om kvalitet og tilsyn

CSR - Corporate Social Responsibility

Fynbo Foods påtager sig et samfundsmæssigt ansvar (CSR), hvad angår uddannelse, sociale, etiske og miljømæssige forhold og støtter op om initiativer, der fremmer hensynet til mennesker og natur.

Fynbo Foods er medlem af den globale samarbejdsplatform, SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange), for at sikre kontinuerlig udvikling af vores leverandør- og forsyningskæde inden for etisk handel og CSR. Fynbo Foods har gennemført en SMETA (SEDEX Members Ethical Trade Audit) i 2021.

Læs mere om CSR
Fynbo-Fairtrade-support.jpg