Ansættelsesproces

Ansøg

Når vi har en ledig stilling, vil denne blive slået op via vores hjemmeside og LinkedIn.
Vi opfordrer alle interesserede til at søge vores stillinger – uanset baggrund, alder, køn, etnicitet, religion og seksuel orientering. Hvis vi ikke har nogle ledige stillinger, opfordrer vi til, at du sender en uopfordret ansøgning eller skriver dig op i vores jobbank.


Når du har sendt din ansøgning, uanset om den er sendt opfordret eller uopfordret, modtager du kort tid efter en bekræftelse herpå. Vi vurderer indkomne ansøgninger løbende eller efter endt ansøgningsfrist. Hvis du er blandt de bedst kvalificerede ansøgere, inviteres du til en samtale af HR eller den nærmeste leder. Er du modsat ikke blandt de udvalgte, vil du få svar, når ansættelsesprocessen er afsluttet.

Du er velkommen til at medsende relevante dokumenter såsom uddannelsespapirer, truckcertifikat, kurser, udtalelser el.lign.

Udvælgelse

Når vi har modtaget din ansøgning, vil den blive behandlet af HR og den ansættende leder. Ansøgningen vil blive screenet i forhold til at sikre et match mellem din profil og den ledige stilling, som du har søgt.

Er du blandt de ansøgere, der udvælges til første samtale, vil du blive kontaktet pr. telefon eller via mail.

Fynbo-Job-andsættelse-hireing-arbejde-samtale-moede-medarbejder-colleauge.jpg (1)

Samtaler

Til første samtale vil du møde HR og/eller den ansættende leder. Under samtalen vil der både være fokus på dine personlige og faglige kompetencer, da vi er interesseret i det hele menneske. Derudover vil vi uddybe stillingen yderligere og fortælle om virksomheden. Der vil til samtalen altid være mulighed for at stille spørgsmål.


Afhængig af hvilken stilling du har søgt, kan du blive kaldt til en mere uddybende anden samtale. Her vil der igen være fokus på dine personlige og faglige kompetencer ift. det søgte job, og vi vil komme mere i dybden med stillingsindholdet.


Efter første eller anden samtale kan det være, at vi ønsker at trække en reference. Dette vil ske efter aftale med dig.

Beslutning

Med baggrund i samtalerne beslutter HR og den ansættende leder, hvilken kandidat, der skal tilbydes jobbet. Uanset om du tilbydes jobbet eller ej, får du en tilbagemelding fra HR.

Fynbo-Job-hireing-arbejde-samtale-interview-medarbejder-colleauge.jpg