Private Label

Foruden et bredt sortiment af Fynbo produkter, er Fynbo Foods også en af de førende producenter i Norden indenfor produktion af marmelade og andre produkter baseret på frugt og grøntsager i handlens egne mærker.


I samarbejde med kunderne udvikles Private Label produkterne med hensyn til kvalitet, emballage og design, så de stemmer overens med det ønskede koncept.


Vi kan producere dit produkt i mange forskellige emballager - glas, sprøjteflasker, spande og som refill i plastfolie.

Emballage med omtanke

Vi arbejder målrettet med at skabe bæredygtig emballage.

Alle papir-etiketter, kartoner og displays som anvendes i vores produktion er trykt på FSC certificeret papir og pap. Vi ønsker hermed at være med til at sikre naturen og de sociale forhold for skovarbejderne i de skove, som træet kommer fra.

Alle vores metallåg som anvendes på marmeladeglassene er desuden BPA NI, hvilket betyder, at der ikke er tilsat bisphenol A i produktionen af lågene.

Vi producerer i RPET squeezeflasker.

FSC Emballage Packaging

Design og lovgivning

Vi er specialister inden for vores branche. Vi hjælper derfor gerne med etiketdesigns til dine produkter eller med korrekturlæsning af tekster ift. lovgivningen inden for området.


Vi er fuldt opdaterede på mærkningsregler og lovgivning og har både en afdeling med grafikere/designere og en kvalitetsafdeling med fødevarespecialister, som gerne stiller sig til rådighed for dig.

Kvalitet

Fynbo Foods' ledelsessystem sikrer ensartet og effektiv styring af alle aktiviteter, der har indflydelse på fødevaresikkerhed, kvalitet og miljø. Systemet opdateres løbende ud fra gældende love og regler.


Gennem træning og uddannelse motiverer vi vores medarbejdere til aktivt at deltage i arbejdet med fødevaresikkerhed, kvalitet og miljø. Der foretages systematisk driftskontrol, som sikrer at alle aktiviteter, der har væsentlig indflydelse på fødevaresikkerhed, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø overvåges og styres.


Fynbo Foods opretholder et højt hygiejneniveau, ligesom kvalitetsbevidsthed og viden om fødevaresikkerhed løbende styrkes gennem medarbejderuddannelse og kompetenceudvikling.


De moderne fabrikslokaler og procesudstyret efterlever fuldt ud kravene i EU's Hygiejneforordning og regelmæssig gennemgang er med til at sikre, at produkterne altid er fremstillet under gode hygiejniske forhold og i overensstemmelse med principperne for god fremstillingspraksis.


Fynbo Foods' Kvalitetshåndbog er baseret på de internationalt anerkendte HACCP principper, som er fastsat i henhold til Codex Alimentarius Kommissionens retningslinjer og er certificeret efter de anerkendte fødevarestandarder, BRC - Global Food Standard og IFS - International Food Standard.


Fynbo Foods er godkendt af Fødevarestyrelsen, der løbende fører tilsyn med produktionsfaciliteterne. Derudover foretages der en årlig fabriksgennemgang af et uvildigt akkrediteret certificeringsorgan. Fynbo Foods er desuden godkendt af nogle af de største butikskæders egne kvalitetsinspektører. Regelmæssig gennemgang og evaluering af produkt, fremstillingsproces, kvalitetsstyringssystemer og uddannelsesaktiviteter sikrer optimal fødevaresikkerhed og produktkvalitet.

Økologi

Fynbo Foods er autoriseret af Fødevarestyrelsen til fremstilling af økologiske fødevarer. Al økologisk produktion kontrolleres af Fødevarestyrelsen. Økologiske fødevarer er fremstillet efter principper, der tager hensyn til miljø og dyrevelfærd. Økologiens produktionsprincipper er med til at nedbringe den totale kemiske belastning af vores natur.


 

Fairtrade - respekt for mennesker og dyr

Fynbo Foods er certificeret af Flo-Cert GmbH efter internationale Fairtrade Standard. Det betyder, at Fynbo Foods må fremstille produkter, der bærer det internationale Fairtrade mærke. Fairtrade er en international mærkningsordning, der har til formål at forbedre arbejds- og levevilkårene for nogle af verdens fattigste bønder i Afrika, Asien, Syd- og Mellemamerika samt fremme miljøbeskyttelse.

Fairtrade

Vi siger hvad vi gør - og gør hvad vi siger

Hos Fynbo Foods prioriterer vi etik højt. Moral og troværdighed er nøgleord i enhver handling. Vi ønsker ud over at følge gældende lov og juridiske regler at være en virksomhed, der er til at stole på og betragter sig som en ærlig og professionel samarbejdspartner, der lægger vægt på, at indgåede aftaler overholdes.