Ansættelsesproces

Nedenfor finder du en beskrivelse af ansættelsesprocessen hos Fynbo Foods.

Udvælgelse

Når vi har modtaget din ansøgning, vil den blive behandlet af HR og den ansættende leder. Ansøgningen vil blive screenet i forhold til at sikre et match mellem din profil og den ledige stilling, som du har søgt.

Er du blandt de ansøgere, der udvælges til første samtale, vil du blive kontaktet pr. telefon eller via mail.

Fynbo-Job-andsættelse-hireing-arbejde-samtale-moede-medarbejder-colleauge.jpg (1)

Samtaler

Til første samtale vil du møde vores HR-chef og/eller den ansættende leder. Under samtalen vil der typisk være fokus på dine personlige og faglige kompetencer, ligesom vi uddyber stillingen yderligere og fortæller om virksomheden. Der vil til samtalen være mulighed for at stille spørgsmål.


Er du efter første samtale ikke længere blandt kandidaterne til jobbet, vil du få en tilbagemelding fra HR. Her vil du naturligvis også have mulighed for at stille spørgsmål til beslutningen.


Er du fortsat blandt kandidaterne, vil du afhængig af hvilken stilling du har søgt, blive indkaldt til en mere uddybende anden samtale. Her vil der igen være fokus på dine personlige og faglige kompetencer ift. til det søgte job, og vi vil komme mere i dybden med stillingsindholdet.


I forbindelse med anden samtale, kan du blive inviteret til at udfylde en personlighedsprofil. Den giver grundlag for yderligere dialog med dig. Det kan også være, at vi før eller efter den anden samtale tager kontakt til referencer efter aftale med dig.

Beslutning

Med baggrund i samtalerne beslutter HR-chefen og den ansættende leder, hvilken kandidat, der skal tilbydes jobbet. Uanset om du tilbydes jobbet eller ej, så får du en tilbagemelding fra vores HR-chef.

Fynbo-Job-hireing-arbejde-samtale-interview-medarbejder-colleauge.jpg
Søg job