Kvalitet og fødevaresikkerhed i højsædet

Fynbo Foods' Kvalitetshåndbog er baseret på de internationalt anerkendte HACCP principper, som er fastsat i henhold til Codex Alimentarius Kommissionens retningslinier, og er certificeret efter de nyeste fødevarestandarder, BRC - Global Food Standard og IFS - International Food Standard.

Fynbo Foods opretholder et højt hygiejneniveau ligesom kvalitetsbevidsthed og viden om fødevaresikkerhed løbende styres gennem medarbejderuddannelse og kompetenceudvikling.

De moderne fabrikslokaler og procesudstyret efterlever til fulde kravene i EU's Hygiejnedirektiv og regelmæssig gennemgang er med til at sikre, at produkterne altid er fremstillet under gode hygiejniske forhold og i overensstemmelse med principperne for god fremstillingspraksis.

Fynbo Foods er godkendt af Fødevarestyrelsen, der fører løbende tilsyn af produktionsfaciliteterne. Derudover foretages der en årlig fabriksgennemgang af et uvildigt akkrediteret certificeringsorgan. Fynbo Foods er desuden godkendt af nogle af de største butikskæders egne kvalitetsinspektører.

Regelmæssig gennemgang og evaluering af produkt, fremstillingsproces, kvalitetsstyringssystemer og uddannelsesaktiviteter sikrer optimal fødevaresikkerhed og produktkvalitet.