Et godt sted at arbejde

Fynbo Foods har på arbejdsmiljøområdet fået Arbejstilsynets grønne smiley, der betyder, at Fynbo Foods ikke har udeståender med Arbejdstilsynet. Den grønne smiley er endvidere et signal om, at virksomheden har orden på sit arbejdsmiljø og overholder arbejdsmiljøreglerne.

En god arbejdsplads er en god forretning

Og heldigvis er der ikke modstrid mellem en god økonomi og et godt arbejdsmiljø. Tværtimod kan det altid betale sig at sikre medarbejderne et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Man kan ligefrem sige, at gode, tilfredse og motiverede medarbejdere, der trives i deres job, er forudsætningen for høj effektivitet. Hårde mål kan dermed opnås gennem bløde værdier og faglige udfordringer kan bedre løses, såfremt det sociale sammenhold er i topform.

Social Kapital

Høj social kapital er dermed blevet en væsentlig forudsætning for høj effektivitet, produktivitet og ikke mindst for en innovativ udvikling af Fynbo Foods. Det giver sig desuden positivt til udtryk i eksempelvis lavt fravær og få arbejdsulykker, ligesom Fynbo Foods ingen problemer har med at fastholde eller rekruttere nye dygtige og kompetente medarbejdere.

Så mens mange virksomheder hovedsagligt fokuserer på økonomiske nøgletal og størrelsen af virksomhedens egenkapital i kroner og ører, er der hos Fynbo Foods også fokus på den sociale kapital.

Graden af social kapital kan i grove træk beskrives som medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen og måles på de tre hovedområder: tillid, retfærdighed og samarbejde.

Den sociale kapital i Fynbo Foods ligger pænt over landsgennemsnittet.